ขายอาหารเสริม ราคาส่ง ขายถูกที่สุด ไม่คิดค่าส่ง

วิตามิน

วิตามิน เป็นการออกเสียงสำเนียงอังกฤษ ส่วนสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า ไวตามิน วิตามินมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 2 คำ คือคำว่า ไวทอล (Vital) แปลว่า จำเป็นต่อการมีชีวิต และคำว่า เอมีน (Amine) ซึ่งเป็นสารประกอบในโตรเจน และตั้งเป็นชื่อวิตามินตัวแรกที่พบนั่นคือ ไทอามีน ในปี ค.ศ. 1910 โดยพบว่าการขาดวิตามินบี 1 ทำให้เกิดโรคเหน็บชา วิตามิน จึงเป็นสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร่างกายต้องการวิตามินปริมาณเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้

 วิตามิน

วิตามินแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1 วิตามินที่ละลายในน้ำ เช่น วิตามินบีทุกชนิด วิตามินซี

2 วิตามินที่ละลายในน้ำมัน เช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค ดังนั้นหากรับประทานวิตามินประเภทนี้ ต้องรับประทานอาหารที่มีน้ำมันด้วย วิตามินจึงจะถูกดูดซึมได้ คนที่ลดความอ้วนโดยไม่รับประทานอาหารที่มีน้ำมันเลย จะทำให้ขาดวิตามินเหล่านี้ได้นั่นเอง 

 

นอกจากวิตามินที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวิตามินอีกหลายชนิดที่ไม่ได้กล่าว เช่น วิตามินแอล วิตามินเอส วิตามินยู หรือแม้แต่วิตามินบีเอง ยังมี วิตามินบีอีกหลายตัว เล่น วิตามินบี 4 วิตามินบี 8 วิตามินบี 10 วิตามินบี 11 วิตามินบี 13 วิตามินบี 15 วิตามินบี 17 และวิตามินบีเองกซ์ แต่วิตามินบีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจดจำ เพราะเป็นวิตามินที่ร่างกายตตต้องการปริมาณน้อย ไม่พบการขาด และไม่ได้ถูกกำหนดปริมาณรับประทานไว้

อ้างอิงจาก วิตามิน และอาหารเสริม

credit คู่มือ อาหารเสริม 

ผู้เขียน ดร. เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์