ขายอาหารเสริม ราคาส่ง ขายถูกที่สุด ไม่คิดค่าส่ง

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหลายชนิดถูกสกัดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดซึ่งสะดวกและง่ายต่อการรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นขมิ้น กระเทียม ทับทิม สารสกัดจากชาเขียว สาราสกัดจากเมล็ดองุ่น และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน หากเรารับประทานผักและผลไม้สดก็จะได้รับสารที่มีประโยชน์และประหยัด แต่ผักและผลไม้บางชนิดก็ไม่ได้มีในทุกฤดู หรือไม่สะดวกในการรับประทาน จึงต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจจะมีราคฃาสูงแต่ข้อดีคือสะดวกและคุณภาพสม่ำเสมอ

เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

1 อุดมด้วยสารอาหารหลายชนิด แต่สารสำคัญบางชนิดอาจะมีปริมาณน้อย และมีสารที่ไม่ต้องการปนมา เช่น กล้วยมีวิตามินซี แคลเซียม ไฟเบอร์ แต่ก็มีน้ำตาลด้วย

2 ราคาถูก เพราะไม่ต้องผ่านการแปรรูป

3 ถูกจำกัดในบางฤดู ไม่มีผลผลิต

4 ปริมาณสารอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แหล่งปลูก เช่นสับปะรด แต่ละที่แต่ละฤดู ก็หวานไม่เท่ากัน

5 ผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งแหล่งปลูกอาจใช้ยาฆ่าแมลง ก็จะได้รับพิษเจือปนมา

6 ผู้บริโภคซื้อสมุนไพรผิดชนิดมารับประทาน เพราะแยกความแตกต่างไม่ได้

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1 มีเฉพาะสารที่ต้องการในปริมาณเข้มข้นโดยไม่มีสารที่ไม่ต้องการเจือปน เช่นไลโคปีนสกัดจากฟักข้าว ม่ามีน้ำตาลและกรดปน

2 ราคาสูง เพราะต้องผ่านกระบวนการผลิต หลายขั้นตอน

3 สะดวก หาซื้อง่าย รับประทานง่าย ทั้งในรูปแบบเม็ดที่ไม่มีกลิ่นและรส รับประทานปริมาณเพียงเล็กน้อย (เป็นเม็ด) และยังเก็บได้นาน

4 ปริมานสารคงที่เพราะควบคุมแหล่งปลูกและการเก็บเกี่ยว

5 แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานจะมีการตรวจสอบหรือคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่มียาฆ่า แมลงและเชื้อรา 

6 รับประทานผิดวิธี เช่น รับประทานมากเกินไป ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดโทษได้ เพราะเป็นสารที่มีความเข็นข้นมาก จึงควรกิน ตามที่ฉลากได้บอกไว้


credit คู่มือ อาหารเสริม 

ผู้เขียน ดร. เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์